Chào mừng bạn đến với Noura Healthy

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và xây dựng một môi trường trực tuyến an toàn. Dưới đây là Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn:

Thu Thập Thông Tin:

  1. Thông Tin Cá Nhân:

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết và phù hợp với mục đích của việc thu thập đó.

Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ liên lạc và các thông tin khác cần thiết và sẽ được bảo mật an toàn.

  1. Cookies và Công Cụ Theo Dõi:

Chúng tôi có thể sử dụng cookies và công cụ theo dõi để cung cấp trải nghiệm trực tuyến tốt hơn và theo dõi hoạt động trang web.

Bảo Vệ Thông Tin:

  1. An Toàn Hệ Thống:

Chúng tôi triển khai biện pháp an ninh vững chắc để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, sử dụng trái phép, hoặc tiếp cận trái phép.

  1. Mật Khẩu:

Mật khẩu cá nhân được bảo vệ và chỉ có quyền truy cập của người dùng.

Sử Dụng Thông Tin:

  1. Mục Đích Sử Dụng:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ, xử lý đơn hàng, cung cấp thông tin cập nhật, và tương tác với người dùng.

  1. Chia Sẻ Thông Tin:

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

Quyền Lợi và Tuân Thủ:

  1. Quyền Lợi Của Bạn:

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, hoặc xoá thông tin cá nhân của mình theo quy định của pháp luật.

  1. Tuân Thủ Pháp Luật:

Chúng tôi tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân theo các luật lệ và quy định có liên quan.

Cập Nhật Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào quan trọng.

Liên Hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua .

Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực từ 30/12/2023 và được xem xét định kỳ để đảm bảo tuân thủ với các thay đổi trong pháp luật và thực tế kinh doanh.

Trân trọng,

Noura Healthy

chính sách bảo mật noura healthy

SĐT: 0862507921

Email: nourahealthy@gmail.com

Địa chỉ: 58 Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Trang chủ
Sản phẩm
Cart
Search